tronc

 1. tronxo.
  peu, esp. tronc sobre el qual hom fa un empelt.
  tronca, tronc molt gruixut d'un arbre.
  roll, rull o torada, tronc tallat, sense branques ni arrels, com els destinats a la serradora.
  soc o socó, tros de tronc que serveix com a suport o seient.
  cep, tros de tronc que serveix de suport a una enclusa, etc.
  escalaborn, tros de tronc preparat per a afaiçonar-lo.
 2. (d'un con o d'una piràmide)
  frust
 3. (d'una persona)
  cossatge, el tronc quant a les seves proporcions o a la seva configuració.
  tors, tronc d'una estàtua, esp. mutilada.© Manuel Franquesa