ultrapassar

 1. depassar
  passar la ratlla o simpl. passar
  translimitar, ultrapassar els límits deguts.
 2. Estar per sobre d'algú o de quelcom en qualitat, quantitat, etc. → sobrepujar, avantatjar.
  excedir o sobreexcedir
  traspassar. La seva bellesa traspassava la de totes les altres donzelles.
  superar
  transcendir
  excel·lir o preexcel·lir
  sobremuntar
  soberguejar. Ell soberguejava tots els seus companys en astúcia.
  deixar (algú) darrere seu© Manuel Franquesa