valer

 1. Compareu: tenir qualitats, ésser estimable
 2. Compareu: ésser eficaç, ésser útil, servir, ésser millor
 3. Ésser estimat a un cert preu. En aquest sentit, hom usa sovint el verb costar com a sinònim de valer. Aquesta propietat ha costat molts diners.
  sobrevaler, valer més, tenir més valor.
  importar. El viatge importa mil euros.
  Antònims: No valer ni una malla (ni un xavo, ni un sisó): no valer res.
 4. reportar.
 5. (valer-se pron.) → servir -se.
  fer ús de
  escudar-se (fig.), valer-se d'alguna cosa com a pretext, defensa, etc.© Manuel Franquesa