vendre

 1. revendre, tornar a vendre una cosa comprada esp. a un detallista o a un particular.
  retrovendre, tornar la cosa comprada al seu venedor.
  despatxar (en un establiment de venda). Avui hem despatxat cinquanta quilos de cafè.
  alienar, terme més genèric que vendre. Una cosa es pot alienar venent-la, cedint-la, donant-la, bescanviant-la.
  saldar o liquidar, vendre una mercaderia amb gran rebaixa de preu.
  adinerar, vendre una cosa per fer-ne diners líquids.
  detallar, vendre al detall.
  expendre, vendre per encàrrec d'altri; vendre coses de comerç il·lícit
  col·locar (mercaderies), vendre-les.
  donar. Us ho donaré per cent euros.
  deixar. Us ho puc deixar per mil euros.
  fer. De filet, no us en puc pas fer més que una lliura.
  realitzar, convertir una propietat, etc. en moneda.
  barriscar, vendre sense pesar, comptar o mesurar.
  vendre a ull, íd.
  malvendre, vendre a un preu massa baix.
  carvendre, vendre a un preu massa alt. Compareu: carejar
  fiar, vendre a crèdit. Al poble, totes les botigues fien.
  polir-se (una cosa) (fam.), vendre-se-la.
  estrenar-se, fer la primera venda del dia.
  encantar, vendre a l'encant.
  subhastar, vendre a la subhasta.
  exportar, vendre a un país estranger.
  reexportar, exportar una cosa importada.
  posar a la venda (una cosa), oferir-la per vendre.
 2. Vendre's bé, una mercaderia: Tenir (molta) sortida. Sortir. Tenir (molta) acceptació. Vendre's com pa beneït.
  Vendre's, una persona, en sentit moral: Prostituir-se (fig.).© Manuel Franquesa