vessar

 1. v. intr.
  Sortir un líquid del recipient. → vessar -se.
 2. v. intr. Un recipient, deixar escapar el líquid.
  perdre. Aquest càntir perd.
  regalar. Aquesta gerra regala.
  regalimar, fer regalims un líquid que regala.
  sobreeixir, vessar-se de massa ple. L'olla sobreïx.
  escolar-se. La gerra s'ha escolat.
  degotar. Aquest càntir té una esquerda i degota.
  revessegar. L'olla bull i revessega.
 3. v. tr. Deixar escapar el líquid d'un recipient.
  escampar (llàgrimes, sang, semen, etc.)
  abocar (→)
  escórrer
  buidar (→)
  embrocar, vessar lentament un líquid gras sobre una part malalta.
 4. (vessar-se pron.)
  fluir (→)
  desbordar-se
  sobreeixir. L'aigua que sobreïx de l'olla.
  xarbotar o xarbotejar
  extravasar-se
  filtrar-se
  gotejar. L'aigua gotejava per les parets.© Manuel Franquesa