viure

 1. existir
  respirar o alenar. Encara respira, encara és viu.
  reviure, tornar a viure, dit esp. d'una cosa, o fig.
  sobreviure, romandre en vida després d'algun fet.
 2. Passar la vida de tal o tal manera.
  malviure, viure malament, materialment o moral.
  menar una bona (o mala, o feliç, etc.) vida
  passar-se-la bé (o malament, o xaladament, o regaladament, etc.)
  vegetar, menar una existència passiva, sense emocions.
  campar, menar la vida com es pot. Campa com puguis.
  tirar o anar tirant, viure amb més o menys treballs.
  fer la viu-viu, íd.
  atiranyar, passar la vida vencent dificultats i obstacles.
  anar passant o anar fent
  avidar-se o avidolar-se, guanyar-se la vida.
  mamar-se-les dolces, viure còmodament.
  fer vida de canonge, viure regaladament.
  fer vida de burgès, viure folgadament.
  donar-se a la briva, lliurar-se a la vida de la púrria.
  viure com Josep i Maria, viure la vida matrimonial sense usar del matrimoni.
  viure d'il·lusions, viure amb vanes esperances.
 3. Compareu: habitar
  residir, viure permanentment o per un temps considerable en un lloc; especialment, viure en el lloc on hom exerceix una funció.
  conviure, viure juntament amb algú.
  Compareu: estar-se, sojornar
  Viure amb algú: Cohabitar. Viure en concubinatge.
 4. durar.
 5. mantenir -se.
 6. m. → vida.© Manuel Franquesa