volt

 1. vogi. El vogi d'una brancada.
  circumferència
  perímetre
  contorn
  perifèria
  circuit
  àmbit. En tot l'àmbit del castell.
  volta, en un cos que gira al voltant d'un eix, cada volt que fa.
 2. Torn. Tongada.
 3. pl. → voltants.
  Pels volts de: → voltants.
 4. prop.
  Entorn de.© Manuel Franquesa