vot

  1. prometençapromesa.
  2. sufragi. Ell també va anar a donar el seu sufragi.© Manuel Franquesa