atri1

Accessory
Etimologia: del ll. atrium, íd. 1a font: s. XIX, Verdaguer
Body
  masculí arquitectura
  1. Pati interior, generalment voltat de pòrtics.
  2. Pati interior, centre de la casa romana de tradició etrusca, al voltant del qual s’obrien les distintes cambres.
  3. Espai situat davant els primitius temples cristians, destinat als catecúmens i als penitents.
 1. Espai cobert que serveix d’accés a un teatre i a d’altres edificis públics. 2. Vegeu també:
  atri2