atri2

Accessory
Etimologia: v. atri1
Body
  masculí
 1. anatomia animal
  1. Nom aplicat a diverses cavitats de diferents animals.
  2. Part principal de la caixa timpànica, situada immediatament sota el martell.
  3. aurícula1.
  4. En molts procordats, cavitat que envolta les brànquies i a la qual passa l’aigua després de banyar-les.
  5. Cavitat on s’invaginen els tentacles dels briozous.
  6. Cavitat gastral de les esponges.
 2. embriologia Una de les cavitats del cor embrionari dels vertebrats, a partir de la qual s’originen les aurícules del cor de l’adult.
 3. anatomia vegetal Cavitat dels porus areolats, migpartida per la membrana oclusiva o opercular i limitada per l’arèola. 4. Vegeu també:
  atri1