bassa

Accessory
Etimologia: d’origen preromà protohispànic, probablement preindoeuropeu 1a font: c. 1000
Body
  femení
 1. Qualsevol excavació o sot gros o petit que s’omple d’aigua, especialment el destinat a recollir l’aigua de pluja, que serveix d’abeurador, de safareig o de rentador, etc.
  1. Dipòsit a l’aire lliure amb murs d’obra on hom fa anar aigua, generalment destinada a regar.
  2. bassa del molí Dipòsit on s’atura i es diposita l’aigua d’un corrent destinada a fer anar el molí.
  3. bassa d’experimentació de models marina, marítim i hidràulica Instal·lació que permet d’assajar i de millorar les característiques d’un vaixell, d’una plataforma petroliera o de qualsevol altre objecte que hagi de sotmetre’s a l’acció de la mar.
  1. Escusat, comuna.
  2. Excavació, dipòsit, on es recullen el suc, els excrements, d’un femer, d’una comuna.
  3. Matèries fecals emprades per a adobar els camps; mercaderia, mesquita. Regar amb bassa.
 2. fer bassa (una post, un plafó o una fusta) Tenir una cara còncava.
 3. una bassa d’oli figuradament
  1. La mar molt encalmada.
  2. Lloc, reunió, feina, etc., encalmat, tranquil.