criatura

Accessory
Partició sil·làbica: cri_a_tu_ra
Etimologia: del ll. creatura ‘ésser creat’ 1a font: s. XIV, Llull
Body
  femení
 1. religió Creatura.
  1. Infant. Criatura de mamella. Enconar una criatura.
  2. ésser una criatura Dit d’una persona gran que fa coses d’infant.
  3. fer criatures Engendrar.
  4. fins les criatures ho saben Expressió que denota l’estranyesa que produeix una persona que ignora una cosa ja pública.