jurat1

Accessory
Etimologia: del ll. juratus, -a, -um ‘el qui ha prestat jurament’ 1a font: s. XIV
Body
 1. dret
  1. masculí Institució mitjançant la qual els ciutadans, representats per un grup de persones elegides per sorteig, participen, en la forma i en els processos penals que la llei determina, en l’administració de justícia.
  2. masculí i femení Cadascun dels individus que componen aquest jurat.
  3. jurat mixt (o escabí) Jurat format per ciutadans que no són experts en matèria jurídica i per magistrats, els quals deliberen conjuntament.
  4. jurat pur jurat1 1 1.
 2. masculí Comissió encarregada d’examinar el mèrit relatiu, d’adjudicar els premis en una exposició, un concurs, etc.
 3. masculí història Magistrat municipal, amb facultats rectores i executives, de les poblacions dels regnes de València, Mallorca i Aragó i d’algunes del Principat de Catalunya, equivalent a conseller, cònsol, paer o procurador.
 4. masculí història Membre d’alguns consells municipals catalans, anomenat també prohom o conseller.
 5. jurat d’expropiació dret administratiu Òrgan administratiu encarregat de resoldre sobre les controvèrsies relatives a l’avaluació de les expropiacions forçoses.
 6. jurat mixt de treball història del dret Organisme creat el 1931. Format per representacions patronals i obreres, era encarregat de la resolució de totes les qüestions de salaris i de condicions dels contractes de treball. 7. Vegeu també:
  jurat2