regatar1

Accessory
Etimologia: del ll. *recaptare ‘tornar a comprar’, der. de accaptare ‘comprar’; el sentit de ‘discutir, contendre’ en una compra s’estengué a les competicions nàutiques 1a font: s. XIV, Jaume I
Body
    verb
  1. intransitiu esports Córrer dues o més embarcacions a veure quina passa al davant de l’altra o les altres.
  2. transitiu regatejar2 1 i 2.  3. Vegeu també:
    regatar2