regatejar2

Accessory
Etimologia: de regatar1 1a font: 1460, Roig
Body
  verb
 1. transitiu
  1. Tractar d’obtenir una cosa a un preu més baix. Regatejar el preu. Regatejar una mercaderia.
  2. usat absolutament No m’agrada de regatejar: digueu-me l’últim preu.
 2. transitiu figuradament Escatimar, procurar no donar. Regatejar a algú les lloances merescudes.
 3. transitiu esports Driblar.
 4. intransitiu esports regatar1 1. 5. Vegeu també:
  regatejar1