regular1

Accessory
Etimologia: del ll. regularis, íd. 1a font: 1696, DLac.
Body
 1. adjectiu
  1. Conforme a una regla, una llei o una norma establertes.
  2. Dit del servei de transport que segueix habitualment un itinerari, un calendari i un horari predeterminats. Una línia regular d’autobusos. Un servei regular de transport des de l’aeroport.
 2. adjectiu Que no se separa gaire del terme mitjà, ni gros ni petit. Estatura regular.
 3. adjectiu Que en tots els moments d’una actuació, d’un funcionament, etc., es capté o funciona aproximadament igual.
 4. adjectiu botànica Actinomorf.
 5. adjectiu dret canònic
  1. En contraposició a secular, dit del sacerdot o conjunt de preveres pertanyents als ordes religiosos. Clerecia regular.
  2. Dit de les observances que són de regla en un orde religiós. Disciplina regular. Vida regular. Dejuni regular.
 6. masculí i femení esports Surfista o patinador que col·loca el peu esquerre per davant del dret en la planxa de neu o el monopatí.
 7. adjectiu fisiologia animal Dit del pols que batega compassadament.
 8. adjectiu geometria
  1. Dit d’una figura en què tots els elements de la mateixa categoria (costats, angles, etc.) són iguals entre ells. Quadrilàter regular. Hexàedre regular.
  2. Dit dels punts de la gràfica d’una funció en què aquesta és derivable i la derivada és contínua.
 9. adjectiu lingüística Dit de tota forma lingüística conforme a un paradigma considerat com a fonamental.
 10. adjectiu ciències militars
  1. Nom donat a cadascun dels soldats marroquins que eren manats per oficials espanyols.
  2. tropes regulars Tropes que pertanyen a l’exèrcit permanent.
 11. masculí zoologia
  1. plural Subclasse d’equinoderms de la classe dels equinoïdeus, que comprèn individus de cos globós i sense braços, recobert de pues mòbils sobre l’exoesquelet calcari i amb cinc dobles fileres de pedicels. Comprèn les formes típiques de garotes i tabaqueres.
  2. singular Equinoderm de la subclasse dels regulars.
 12. sistema regular cristal·lografia Sistema cúbic. 13. Vegeu també:
  regular2