regular2

Accessory
Compareu: regularitzar
Etimologia: del ll. regulare, íd. 1a font: 1803, DEst.
Body
    verb transitiu
  1. Sotmetre a una regla.
  2. Fer que una cosa es mantingui en un grau o una condició volguts. Regular les despeses. Regular la temperatura. Regular la velocitat.  3. Vegeu també:
    regular1