rellotge

Accessory
Etimologia: del ll. horologium, i aquest, del gr. hōrológion, íd., comp. de hṓra ‘hora’ i lógion ‘que diu’, de légō ‘dir’, a través de l’orolotge, lo rolotge 1a font: 1362
Body
  masculí
 1. rellotgeria
  1. Instrument destinat a mesurar el pas del temps i a indicar el compte de les hores i d’altres unitats de temps. Rellotge de polsera. Rellotge de campanar o de torre. Rellotge de paret o de caixa curta. Rellotge de caixa alta o llarga o rellotge de peu. Rellotge de cucut. Rellotge electrònic, de quars, digital.
  2. com un rellotge locució adverbial Molt exacte, puntual (dit especialment del bon funcionament del cos).
  3. rellotge atòmic Rellotge constituït per un patró atòmic de freqüència que produeix oscil·lacions d’una freqüència molt estable i per un dispositiu electrònic que permet de comptar aquestes oscil·lacions.
  4. rellotge biològic Rellotge basat en el fet que certs mecanismes bioquímics i fisiològics que posseeixen els animals vertebrats generen constantment diferents ritmes elèctrics, alguns de freqüència força estable, detectables mitjançant un encefalograma.
  5. rellotge d’aigua Clepsidra.
  6. rellotge d’arena Instrument que conté una determinada quantitat de sorra, el qual servia per a mesurar espais de temps relativament curts mitjançant el pas de la sorra de l’una meitat a l’altra del recipient, a partir del coneixement que hom tenia del temps que trigava a passar tota la sorra de l’una a l’altra.
  7. rellotge de sol Quadrant mural ideat per mesurar el pas del sol i l’hora al seu lloc.
  8. rellotge marí marina, marítim Cronòmetre.
  9. rellotge telefònic Registre magnetofònic que informa de l’hora automàticament en marcar un determinat número de telèfon.
 2. botànica
  1. plural Agulles.
  2. rellotge de flora Taula de les diferents hores del dia en què obren i tanquen llurs flors certes plantes d’una localitat.
 3. informàtica Òrgan d’un ordinador que fa un senyal repetitiu per a controlar la successió temporal de totes les operacions síncrones en les màquines d’un sistema informàtic.
 4. tecnologia Nom donat impròpiament als diversos instruments o dispositius de mesura i de control que solen formar part de diverses màquines, instal·lacions, etc., en els quals la indicació és efectuada per una o més agulles damunt un limbe graduat.
 5. contra rellotge
  1. locució adjectiva esports Dit de la prova, generalment ciclista, en la qual el corredor, tot sol, intenta de recórrer una distància en el mínim temps possible.
  2. locució adverbial figuradament Amb presses, molt ràpid. Treballar contra rellotge.