seda

Accessory
Etimologia: potser del ll. saeta ‘pèl de porc o de fil de pescar’, o potser també del sànscrit sítah ‘blanc’, dit dels vestits de seda, o d’una base asiàtica sel-, ser- (segurament relacionada amb el ll. Seres ‘xinesos’, d’on el ll. serĭcum ‘seda’), romanitzada en seda 1a font: 1249
Body
  femení
 1. zoologia
  1. Fibra proteica contínua, secretada per les larves de certs lepidòpters, i més concretament pel cuc de seda (Bombyx mori), quan confeccionen el capoll que envoltarà la crisàlide.
  2. Escleroproteïna líquida, que s’endureix en contacte amb l’aire, secretada per les glàndules sericígenes o abdominals de les fileres dels aràcnids (araneids, pseudoescorpins i àcars).
  3. seda marina Seda produïda per certs mol·luscs de la família dels pínnids.
  4. seda salvatge Seda produïda per altres erugues, principalment de les anterees, especialment a la Xina, a l’Índia i al Japó.
 2. indústria tèxtil
  1. Fil elaborat amb el bri del capoll del cuc de seda.
  2. Teixit fet amb fil de seda. Un vestit de seda.
  3. anar (un afer) com una seda figuradament Sense trobar cap obstacle.
  4. seda artificial Nom que fou donat al raió.
 3. [generalment en pl] anatomia animal Queta.
 4. cirurgia Substància filamentosa utilitzada en cirurgia per a fer sutures i lligades.