seminari

Accessory
Etimologia: del ll. seminarium ‘viver; font, principi’ 1a font: 1696, DLac.
Body
  masculí ensenyament
 1. catolicisme
  1. Institució eclesiàstica, dependent dels bisbes, destinada a formar els joves que es preparen per al sacerdoci.
  2. per extensió En molts ordes i congregacions religiosos, institució destinada a la formació de llurs membres que es preparen al sacerdoci.
  3. seminari conciliar seminari 1 1.
  1. Institució universitària on es fan estudis d’investigació sota la guia d’un mestre.
  2. Estudi especialitzat guiat per un professor i basat en la suma d’aportacions de totes les persones que hi participen.
  3. Lloc on es reuneixen alumnes i director d’un seminari, sovint dotat de biblioteca pròpia.
  4. Conjunt dels qui participen en un seminari.