senyal

Accessory
Etimologia: del ll. td. sĭgnālis ‘que serveix de signe’, substantivat 1a font: s. XIV, Llull
Body
  masculí
  1. Marca feta en un objecte, cosa posada en un indret, que serveix per a fer-lo conèixer. Si no hi fas cap senyal, com sabràs després que és el teu? Per no perdre el punt, posa-hi de senyal aquesta palleta.
  2. heràldica Insígnia o marca d’un país, una família o un ens quan no és inclòs dins l’escut.
  3. numismàtica Moneda de metall baix i de poc valor, encunyada a Catalunya del segle XV al XVII.
  4. numismàtica Pellofa, pellerofa.
  5. ramaderia Tall, osca o forat que hom fa a l’orella d’un cap de bestiar per reconèixer-lo i evitar que es barregi amb els animals d’un altre ramat.
  6. fer el senyal de la creu Beneir, senyar, amb el senyal de la creu.
  7. fer el senyal de la creu Representar la creu amb dos dits encreuats com a signe de jurament.
  8. senyal de tros indústria tèxtil Marca, consistent generalment en una ratlla de color, feta o posada en determinats punts d’un ordit per dividir-lo en trossos i indicar el començament i l’acabament de cadascun, de manera que la teixidora sàpiga els llocs on ha de teixir les llistes.
  1. Indicació o avís òptic, acústic o d’una altra natura, codificat o no, que serveix per a anunciar o advertir alguna cosa, donar ordres, transmetre missatges o informacions, etc. Quan ell va fer el senyal convingut, tots ens vam posar a córrer.
  2. automàtica, automació i informàtica Model matemàtic de les variables d’un sistema.
  3. física, informàtica, tecnologia i telecomunicacions Magnitud física variable, de natura molt diversa, que pot ésser transmesa, propagada i detectada adequadament, de manera que en pertorbar o modificar un estat d’equilibri constitueix un element portador d’informació.
  4. electrònica Magnitud física, generalment elèctrica (tensió o corrent), variable amb el temps, que representa una determinada informació i és capaç d’actuar sobre un aparell, dispositiu, circuit, etc., adequat.
  5. ferrocarrils Disc, semàfor, braç mòbil o altre dispositiu òptic, acústic, etc., emprat en el blocatge de les línies de ferrocarril.
  6. nàutica Bandera, llum, objecte de forma convencional, etc., emprat a terra, a mar o a bord d’una embarcació, per tal de facilitar la navegació o establir comunicació entre les embarcacions o entre les embarcacions i terra.
  7. telecomunicacions Cadascun dels sons percebuts en l’auricular del telèfon, entre els quals destaquen el senyal de marcar, que hom sent en despenjar i indica que la línia està en condicions per a marcar el número de telèfon de la persona amb qui vol comunicar; el senyal de trucada, sèrie de sons llargs percebuts després de marcar el número, corresponents als senyals acústics de l’altre aparell; i el senyal d’ocupat o de comunicar, seguit de sons breus que indiquen que el telèfon marcat comunica.
  8. en senyal de locució prepositiva Com a prova o demostració d’alguna cosa. Els jugadors duien braçals negres en senyal de dol per la mort del president del club.
  9. senyal d’actuació automàtica, automació Senyal d’entrada de referència sense el senyal de retroacció.
  10. senyal de circulació trànsit Placa, disc, cartell, etc., que, en una carretera, en un carrer, en un encreuament, serveix per a regular el trànsit, per a advertir els conductors dels vehicles d’algun perill o d’algun obstacle, per a donar-los algun avís, alguna indicació, alguna consigna, etc., relacionats amb el trànsit.
  11. senyal d’error automàtica, automació Diferència entre el valor real donat per l’element sensitiu, corresponent a la magnitud controlada, i el valor prèviament fixat com a referència. Aquest senyal és enviat al regulador o element adequat, a fi de modificar el valor de la magnitud en el sentit de correcció.
  1. Allò que permet d’inferir l’existència de quelcom, la imminència d’una cosa; indici. No respon: senyal que dorm. Els senyals són de pluja. No donar senyals de vida. Bon senyal. Mal senyal.
  2. Empremta que deixa una cosa sobre una altra. El cinturó l’estrenyia tan fort que li ha deixat un senyal.
  3. Cicatriu, cop o masegada forta. Em vaig fer un trenc, i sempre més n’he portat el senyal.
  4. Quantitat mínima. Només tinc un senyal de pa.
  5. anatomia animal Forma de les dents dels animals de peu rodó que fins a set anys permet de saber-ne l’edat. Aquests animals són anomenats animals de senyal.
  6. literatura Pseudònim emprat pels trobadors provençals per a encobrir el nom de la persona a qui dirigien llurs composicions, especialment la dama, per tal de mantenir el secret del seu amor.
  7. economia Quantitat a compte que hom dona com a garantia del pagament total. És anomenada també paga i senyal o arres.
  8. ni senyal locució adverbial Gens ni mica.