alt
| | alta

Accessory
Etimologia: del ll. altus, -a, -um, íd. 1a font: s. XII, Hom.
Body
 1. adjectiu
  1. Que és d’una alçària considerable, superior a l’ordinària.
  2. alt de D’una alçària de.
 2. adjectiu
  1. Que és o que arriba a una elevació considerable sobre la superfície de la terra o qualsevol altre terme de comparació. El sol ja és alt.
  2. figuradament El dia ja era ben alt.
  3. passar alt figuradament Dit d’una cosa que no es pot aconseguir.
 3. adjectiu
  1. Que és o que arriba a una elevació superior, situat més amunt, en un nivell superior. Les branques altes d’un arbre.
  2. figuradament Que passa del nivell ordinari o d’un nivell donat, que arriba més amunt, més enllà, superior a les coses de la mateixa espècie. Alta burgesia. Temperatura alta. Alta matemàtica.
  3. alta mar Des d’on no s’albira la riba.
  4. en veu alta (o a alta veu) Amb veu forta.
 4. adjectiu Tardà. Altes hores. Aquest any Corpus ve molt alt.
 5. adjectiu Dit de l’etapa més antiga d’un període històric (oposat a baix). Alta edat mitjana.
 6. masculí
  1. Dimensió d’un cos en direcció vertical.
  2. alts i baixos Desigualtats en alçària (d’un terreny, d’un camí, etc.).
  3. alts i baixos figuradament Els alts i baixos de la qualitat.
 7. masculí plural Part alta d’algunes coses. Els alts d’una casa.
 8. masculí Part alta d’una muntanya, d’un pic.
 9. adverbi A una altura considerable. Volen alt.
 10. adverbi
  1. Amb veu forta.
  2. parlar alt figuradament Palesar l’excel·lència (d’alguna cosa).
 11. música
  1. adjectiu Agut.
  2. adjectiu Que sona més agut que no hauria de sonar.
  3. adverbi Per sobre del to musical degut o establert. Aquesta flauta sona massa alt.
 12. alta escola esports Conjunt d’exercicis d’equitació de caire artificiós que exigeixen un gran domini del cavall i un bon entrenament de l’animal.
 13. alta fidelitat electroacústica Reproducció de so pràcticament idèntica al programa original.
 14. alta freqüència
  1. electricitat En sentit general, dit de la freqüència emprada en les transmissions radiofòniques.
  2. telecomunicacions Radiofreqüència compresa entre 3 000 i 30 000 Hz, segons conveni internacional.
 15. anar alta Desitjar (una femella) l’acostament del mascle.
 16. anar amb el cap alt Anar amb el cap no abaixat o acotat.