any

Accessory
Etimologia: del ll. ănnus, íd. 1a font: orígens de la llengua, Hom.
Body
  masculí
 1. astronomia Interval de temps comprès entre dues passades consecutives del Sol pel mateix punt de l’eclíptica, que correspon a la durada d’una revolució de la Terra al voltant del Sol.
 2. cronologia
  1. [símbol a] Unitat de mesura del temps, que correspon aproximadament a l’any solar.
  2. any civil Any format per un nombre enter de dies civils (365 si és comú, o 366 si és de traspàs) i que és d’ús social general.
  3. any de traspàs Any civil que consta de 366 dies civils, anomenat any bixest o any bissextil.
  1. Període de temps que abraça de l’u de gener al trenta-u de desembre, considerat amb relació als fets que s’hi han esdevingut i amb relació als anys precedents i subsegüents. L’any 1931. L’any de l’Exposició.
  2. any de gràcia cronologia Any del Senyor.
  3. any del Senyor cronologia Any de l’era cristiana, o sigui, any comptat a partir del naixement de Jesucrist.
  4. els anys vint (o trenta, etc.) Els anys del segon, el tercer, etc., decenni del segle.
  1. Període de dotze mesos comptat a partir d’una data determinada.
  2. caure l’any (tal dia) Escaure’s aquest dia el venciment d’un terme anual, especialment el lloguer.
  3. el que no passa (o succeeix) en un any (o en cent anys), passa (o succeeix) en un instant Recomanació de no confiar que una cosa no ha de passar perquè fins ara no ho ha fet.
  4. fer l’any (d’un fet) Fer un any que s’esdevingué.
  5. no fer cap any de tretze mesos No estar molt de temps en un punt, ésser voluble en els plans.
  6. tal dia farà l’any Frase usada per a indicar la indiferència amb què hom veu una cosa.
  1. Període de dotze mesos durant el qual és desenvolupada una determinada activitat.
  2. Curs d’estudis. Fa el quart any de medicina.
  3. any de plor dret català Primer any de viduïtat durant el qual la vídua té el dret a ésser alimentada a càrrec del patrimoni del marit en consonància amb la seva posició social i amb la quantia del dit patrimoni.
  4. any jubilar judaisme Entre els jueus, l’any que venia després de set vegades set anys, és a dir, l’any cinquantè.
  5. any litúrgic litúrgia Any ordenat de manera que se celebrin successivament els principals esdeveniments de la vida de Crist i els misteris més importants del cristianisme.
  6. any sabàtic judaisme Segons la llei jueva, el darrer de cada set anys, durant el qual la terra no podia ésser conreada i cada amo havia d’alliberar un esclau hebreu, si aquest ho volia.
  7. any sabàtic per extensió ensenyament En els països de tradició cultural anglosaxona, curs o semestre que hom concedeix cada sis o set anys a un professor per a dedicar-lo als seus estudis o a la investigació, tot exonerant-lo de l’ensenyament.
  8. any sant (o jubilar) catolicisme Any durant el qual tots els qui visiten Roma o determinades esglésies poden guanyar el jubileu o indulgència plenària.
  9. any útil Dies útils o feiners de l’any.
 3. agricultura
  1. Cicle del treball agrícola amb relació als factors meteorològics o a la collita produïda.
  2. any de neu Any en què ha fet nevades.
  3. any de neu, any de Déu (o de bé de Déu) Refrany que explica que un any de nevades sol ésser un any de bones collites.
  4. any de pluges (o plover) Any de pluja abundosa.
  5. any d’esplets Any d’una gran collita.
  6. any prim Any de poca collita.
  7. any sec Any de pluja escassa.
  8. bon any Any de bona collita.
  9. mal any Any de collita dolenta.
  1. Espai de dotze mesos de l’edat d’una persona comptat des del dia i el mes del naixement, referit també a la vida dels animals i a l’existència o a la durada de les coses. La gent de vint anys. Un auto de tres anys.
  2. plural Edat. Als teus anys, això no t’escau.
  3. a cent anys, coteta verda Comentari que es fa quan una persona gran fa coses que ja no són pròpies de la seva edat.
  4. d’anys locució adjectiva Vell, d’edat. Un home, una dona d’anys.
  5. fer anys Viure.
  6. fer els anys Arribar (algú) a la data en què es compleixen anys de la seva naixença. Faig els anys el 27 de gener.
  7. fer (tants) anys Complir (tants) anys. Avui faig trenta anys.
  8. no hi ha quinze anys lleigs Indica que la jovenesa supleix la beutat.
  9. no passar els anys (per a algú) No fer-se vell.
  10. per molts anys Fórmula de felicitació que expressa el desig d’una llarga vida.
  11. treure’s anys Declarar tenir menys anys d’edat que els veritables.
 4. plural
  1. Temps. Fa molts anys. Anys ha.
  2. fer anys i panys (d’un esdeveniment) Fer molt de temps.
 5. agricultura i indústria surera Cadascun dels cercles que apareixen en el tronc tallat d’un arbre, corresponents al creixement anual, especialment els cercles de l’escorça de suro.
 6. any llum (o any de llum) astronomia Unitat usada en astronomia amb finalitats de vulgarització i que equival a la longitud que ha recorregut la llum en un any (en lloc seu cal usar unitats astronòmiques o parsecs).
 7. any meteorològic Any que és comptat des de l’1 de desembre fins al 30 de novembre de l’any següent.
 8. any nou Primers dies de l’any amb relació a l’any que acaba.
 9. any nou, vida nova Expressió de bons propòsits a l’entrada d’any.
 10. anys passats Anys enrere.
 11. cap d’any
  1. Primer dia de l’any.
  2. Aniversari.
 12. cua d’any Darrer dia de l’any.
 13. entrada d’any Any nou.
 14. ésser de l’any vuit Ésser de l’antigor.
 15. l’altre any Fa dos anys.
 16. l’any de la Mariacastanya L’any de la picor.
 17. l’any de la picor En un temps remot indeterminat.
 18. l’any d’en Quinze L’any xeix.
 19. l’any passat L’any anterior a aquell en què hom viu.
 20. l’any que ve (o venidor, o vinent) L’any següent d’aquell en què hom viu o d’aquell de què hom parla.
 21. l’any xeix Mai.
 22. treure el ventre de mal any (o eixir de mal any) Aprofitar-se d’un bon àpat després de dies de menjar poc.