aplicar

Accessory
Etimologia: del ll. applicare, íd. 1a font: 1653, DTo.
Body
    verb
  1. transitiu Posar (una cosa) damunt una altra de manera que s’hi adhereixi cobrint-la. Aplicar draps calents. Aplicar un galó a la vora d’un vestit.
  2. transitiu Fer obrar sobre algú o sobre alguna cosa l’acció, l’esforç, (d’algú o d’alguna cosa). Aplicar antibiòtics a un malalt. Aplicar una llei. Aplicar un sistema nou. Aplicar una pena. Aplicar un procediment.
  3. transitiu Fer servir (quelcom) per a alguna cosa. Aplicar la teoria a la pràctica.
  4. pronominal Posar esforç, atenció, etc., en l’execució d’alguna cosa. Aquest curs l’alumne s’ha aplicat més.