aquell
| | aquella

Accessory
Etimologia: del ll. vg. eccum ĭlle ‘vet aquí aquell’ 1a font: orígens de la llengua
Body
    adjectiu i pronom
  1. Demostratiu que designa els llocs, les coses, les persones que són lluny de qui parla i d’aquell a qui hom adreça la paraula. Aquella noia que hi ha al balcó és la meva cosina.
  2. Designa també les coses allunyades en el temps. Aquell dia no va venir ningú.
  3. En el discurs, designa la persona o la cosa de què hom ha parlat en primer lloc, abans que una altra.
  4. com aquell que Com si. Fent com aquell que cercava alguna cosa. Fa com aquell que no en sap res.