arròs

Accessory
Etimologia: de l’àr. ar-ruzz ‘l’arròs’, provinent segurament de l’Índia 1a font: 1262
Body
  [plural arrossos] masculí
 1. botànica i agricultura Planta herbàcia anual de la família de les gramínies (Oryza sativa), de fulles linears i espícules uniflores disposades en panícula, molt conreada pels seus grans.
 2. Gra d’arròs. Comprar tres quilos d’arròs.
 3. gastronomia Plat o cuinat fet amb arròs.
 4. arròs de bruixa botànica
  1. Crespinell groc.
  2. Crespinell blanc.
 5. arròs de pardal botànica Crespinell gros.
 6. d’arròs locució adverbial Sense pagar. Hem entrat al cinema d’arròs.