art3

Accessory
Etimologia: de l’it. arte ‘art’
Body
masculí història Gremi o corporació professional.


Vegeu també:
art1
art2