atuell

Accessory
Partició sil·làbica: a_tu_ell
Etimologia: probable alteració de atifell per influx d’un altre mot com *atuens, del cast. atuendos ‘utensilis’
Body
masculí Qualsevol estri concavat de terrissa, de metall, de vidre, etc., que serveix per a contenir un líquid, gra, etc.