bola1

Accessory
Etimologia: del ll. bŭlla ‘bola , bombolla’, probablement a través de l’oc. bola, gràcies també possiblement a alguns jocs de boles provinents de territori francès 1a font: 1502
Body
  femení
  1. Cos esfèric i massís de qualsevol matèria. Les boles de vori del billar. Un àbac amb boles de fusta de colors.
  2. Cadascuna de les boles blanques, negres o foradades que, amb valor positiu, negatiu o d’abstenció, serveixen per a votar.
  3. jocs d’entreteniment Cos esfèric emprat en alguns jocs i en alguns esports.
  4. tecnologia Peça esfèrica emprada com a element de rodolament en els coixinets anomenats precisament de boles, com a element de molta en els molins de boles, etc.
  1. per analogia Qualsevol objecte d’una forma sensiblement esfèrica. Una bola de fang. Una bola de neu. Formatge de bola. La bola del món.
  2. heràldica Figura esfèrica que hom representa ombrejada per a donar-li relleu, la qual cosa la distingeix del besant i de la rodella.
  3. Piloteta amb metzines, amb vidre molt, etc., que hom dona als animals per matar-los. Donar la bola a un gos.
 1. figuradament Mentida. Aquest xicot sempre diu boles.
 2. Beguda feta barrejant cervesa i gasosa en un bol.
 3. topologia En un espai mètric de distància d, (E, d), conjunt de punts x la distància dels quals a un cert punt fix a és menor (o menor o igual) que un nombre fix r.
 4. bola de neu botànica Bolet de la família de les agaricàcies (Agaricus rubellus), del grup dels camperols, de mida petita i de barret convex cobert de fibres radials.
 5. bola de senyals nàutica Conjunt format per dos o tres discs encreuats perpendicularment usats en els vaixells i els semàfors per a efectuar senyals.
 6. boles de neu botànica i jardineria Varietat d’aliguer de flors blanques o roses, grosses i abundants, agrupades en bola compacta i pèndula.
 7. donar la bola (a algú) No concedir-li allò que sol·licita, treure’l del càrrec que exerceix, etc.
 8. fer bola jocs d’entreteniment En certs jocs, fer un jugador totes les bases.
 9. tenir bola (a algú) vulgarment Tenir-li aversió, antipatia. 10. Vegeu també:
  bola2