bota2

Accessory
[Abans de l’Ortografia de l’IEC del 2017 s’escrivia bóta]

Pronúncia: bótə
Etimologia: der. de bot1, amb terminació femenina per influx de tunna ‘tona, bota’ 1a font: 1246
Body
  femení
  1. fusteria i embalatge, envasat Recipient destinat a contenir líquids (generalment begudes alcohòliques), més llarg que ample, de secció transversal circular o oval i més gran al ventre que a les testes.
  2. bota congrenyada fusteria i embalatge, envasat Vaixell.
  3. semblar una bota (de set cargues) (algú) figuradament Ésser molt gros.
  4. vi de la bota del racó El vi més vell o millor del celler.
 1. adoberia Bombo.
 2. antigament construcció naval Mesura de capacitat usada per a arquejar vaixells, que equivalia a vuit o deu quintars.
 3. metrologia
  1. Mesura de capacitat per a vi, equivalent a 64 porrons.
  2. Mesura de capacitat per a oli, de valor variable.
 4. oficis manuals Argolla de ferro molt forta amb quatre peces sortints (palmes) disposades a distàncies iguals sobre la perifèria que, manegada al calaibre de l’antiga farga catalana, transformava el moviment circular de la roda en l’alternatiu del mall.
 5. pelleteria botella 1.
 6. indústria tèxtil
  1. Debanadora grossa formada per regles de fusta on s’enrotllen els fils en forma de faixes.
  2. Cilindre de major diàmetre de la carda, recobert de guarnició metàl·lica.
  3. bota de nassos Porcupina del batan obridor. 7. Vegeu també:
  bota1