cama

Accessory
Etimologia: del ll. vg. camba, íd., d’origen incert, potser preromà 1a font: s. XIV, Llull
Body
  femení
  1. anatomia Part de cadascuna de les dues extremitats inferiors locomotores de l’home compresa entre el peu i el genoll.
  2. per extensió Tot el membre inferior, llevat el peu (cuixa i cama pròpiament dita). Tenir les cames primes, llargues, ben fetes.
  3. anar a estirar les cames Sortir a caminar, a passejar.
  4. cama ací cama allà locució adverbial Amb les cames eixancarrades, a cavall de.
  5. cames ajudeu-me locució adverbial Corrents.
  6. carregar-se les cames a coll Anar a peu.
  7. passar-ho amb una cama damunt l’altra Passar-ho descansadament, sense treballar.
  8. segament de cames Sensació de paralització de les cames per efecte d’un gran esglai, d’una impressió forta, etc.
  9. tallar les cames (a algú) figuradament Impedir-li de fer allò que es proposa.
  10. tenir bona cama (o tenir cama) Ésser bon caminador.
  11. tenir una cama al fossar figuradament Estar greument malalt, ésser molt vell.
  12. tocar la cama del mal figuradament Descobrir la veritat sobre algú o alguna cosa, allò en què flaqueja.
 1. Part del mitjó o de la mitja que correspon a la cama.
 2. per analogia
  1. Pota (d’un animal, d’una cadira, etc.).
  2. anatomia animal Part de cadascuna de les dues extremitats posteriors dels quadrúpedes que va des de la cuixa fins al garró.
 3. per analogia
  1. Part d’una cosa que s’allarga en forma de cama partint d’un tronc, eix o fulcre. Les cames d’un compàs.
  2. botànica Suport o pedicle d’algun òrgan vegetal.
  3. botànica Peu d’un bolet.
  4. En una premsa, cadascun dels muntants.
  5. Pal vertical descendent de les lletres, anomenat també pota, quan no depassa el cos de l’escriptura.
  6. cama de creu indústria tèxtil Peça en forma de T on són fixats els tirants que sostenen els calaixos en molts dels jocs aplicats al teler mecànic.
 4. Conjunt de cinquanta cabeces d’alls subjectades per les cues a una trena i que equival a la meitat d’un forc.
 5. pesca Cadascuna de les dues peces de xarxa unides al cop, pròpies de l’art de bou.
 6. indústria tèxtil Cadascuna de les peces de roba que entren conjuntament en una de les màquines d’acabat dels teixits.
 7. cama de perdiu botànica Bolet de la família de les gomfidiàcies (Gomphidius viscidus), de barret vermellós, mamil·lar i viscós quan és tendre.
 8. cama de pobre marina, marítim margarida 4 1.
 9. cama de raïm viticultura, indústries vinícoles Cadascun de dos raïms lligats i penjats junts.
 10. cames llargues (o de jonc) masculí singular ornitologia Ocell limícola de l’ordre dels caradriformes, de la família dels recurviròstrids (Himantopus himantopus), de potes llargues i rosades i de bec llarg i fi de color fosc.
 11. estar cama a cama jocs d’entreteniment Tenir un joc guanyat cadascun dels dos jugadors, estar tants a tants.
 12. tenir cama jocs d’entreteniment Tenir guanyat un dels dos jocs que cal guanyar per a guanyar una partida.