campana

Accessory
Etimologia: del ll. td. campāna, íd. abreviació de vasa campana ‘vasos de Campània’ regió d’on provenia el bronze de més bona qualitat 1a font: s. XIV, Llull
Body
  femení
  1. Instrument de percussió, de metall, en forma de vas rodó, d’amplària creixent devers la boca, que va suspès boca avall i sona quan les parets són percudides per un batall a l’interior o per un martell a l’exterior. Repicar, ventar, les campanes.
  2. a toc de campana locució adverbial figuradament Amb puntualitat rigorosa.
  3. fer campana figuradament Deixar d’assistir a una classe, a l’escola.
  4. fer la volta de campana Fer una volta completa sobre si mateix.
  5. llançar les campanes al vol figuradament Celebrar un esdeveniment faust amb grans manifestacions d’alegria, de satisfacció, etc.
  6. sentir tocar campanes (i no saber on) Saber vagament, imperfectament, tergiversada, la veritat d’un fet.
  1. Nom d’alguns objectes que per la forma recorden una campana.
  2. Vas de vidre que, posat boca avall, serveix per a tapar el formatge, els embotits, etc., preservar de la pols una figura, un ram de flors, etc.
  3. física Aparell de laboratori consistent en un embolcall en el qual hom practica el buit amb la màquina pneumàtica.
  4. horticultura Vas de vidre emprat en jardineria i horticultura per a preservar del fred les plantes joves o delicades o per a forçar-ne el desenvolupament vegetatiu.
  5. música Pavelló dels instruments de vent, com la trompeta.
  6. campana de bus marina, marítim Aparell metàl·lic en forma de campana que era usat per a formar un espai d’aire atmosfèric que permetia a un home col·locat a l’interior de respirar mentre estava submergit.
  7. campana de fums Campana de la xemeneia.
  8. campana de la xemeneia construcció Part inferior d’un fumeral, que baixa eixamplant-se sobre els fogons de la cuina, de la llar, etc.
  9. campana de salvament marina, marítim Aparell en forma de campana estanca, adaptable a l’escotilla d’un submarí, que permet d’evacuar-ne la tripulació.
  10. campana extractora llar, assumptes domèstics i tecnologia Aparell per a extreure el fum d’una cuina, d’un local, etc., connectat a un tub de sortida de gasos.
 1. botànica Nom donat a les flors de corol·la acampanada i a algunes campanetes.
 2. marina, marítim Obertura angular i altura de les bigues que formen una càbria.
 3. música Instrument de percussió, metàl·lic, de forma tubular, que imita el so de la campana.