cessió

Accessory
Partició sil·làbica: ces_si_ó
Homòfon: sessió
Etimologia: del ll. cessio, -ōnis, íd. 1a font: s. XIV, Pere III
Body
    femení
  1. Acció de cedir alguna cosa a un altre.
  2. dret Transmissió que una persona (cedent) fa d’un dret, una obligació o un bé a favor d’una altra (cessionari).