deisme

Accessory
Partició sil·làbica: de_is_me
Etimologia: del ll. dĕus, -i ‘déu’
Body
masculí religió Doctrina religiosa que reconeix l’existència d’un Déu personal, principi i causa de l’univers, però sense cap influx ulterior sobre el món i sense possibilitat de revelació.