demanar

Accessory
Etimologia: del ll. demandare, íd. 1a font: s. XI
Body
  verb
 1. transitiu
  1. Expressar a algú el desig d’obtenir d’ell (alguna cosa). No et puc deixar el llibre que em demanes.
  2. usat absolutament Sempre demanes.
  3. Dir a algú que presenti, que porti, etc. (alguna cosa). Ja fa estona que he demanat la nota al cambrer.
  4. figuradament Voldria demanar-te un servei. Els vençuts demanaren quarter. Han demanat un augment de sou.
  5. demanar almoina (o caritat) Mendicar.
  6. demanar la paraula (o demanar per parlar) En una assemblea, una junta, etc., expressar el desig de parlar.
 2. (o demanar la mà de) transitiu Expressar formalment el desig d’obtenir una noia en matrimoni, tradicionalment en una visita que els pares, els tutors, etc., de l’home, generalment acompanyats d’aquest, fan als pares, els tutors, etc., de la noia.
  1. transitiu Expressar a algú el desig que faci venir (algú altre). En sentir-se morir, demanà el capellà.
  2. transitiu per extensió Et demanen al telèfon.
  3. intransitiu Indicar (trucant, cridant, etc.) que hom vol entrar en una casa, ésser atès en una botiga, etc. Ves a obrir, que demanen.
  4. qui demana? Pregunta que hom fa al qui truca a la porta per saber qui és.
 3. transitiu Preguntar. Demaneu-li què vol. Demanàvem si ens voldríeu donar acolliment.
 4. transitiu Posar (un preu) el venedor a la mercaderia que ofereix. En demanen massa diners, d’aquesta casa vella.
 5. transitiu
  1. Expressar imperativament a algú que esperem d’ell (alguna cosa); exigir. Li demanaré una reparació.
  2. per extensió Demanar a una terra més del que pot produir.
  3. Una cosa tenir necessitat d’una altra, exigir-la. Els sembrats demanen pluja. Aquesta carn demana vi.
  4. Una cosa que ja no serveix, que és massa vella, etc., tenir necessitat d’ésser substituïda per una altra. Aquesta camisa en demana una de nova.
 6. transitiu dret
  1. Formular una petició en judici. Demanar danys i perjudicis.
  2. demanar en judici (o en justícia) Exercitar un dret o una acció davant un jutge o un tribunal; demandar.
 7. transitiu jocs d’entreteniment
  1. En alguns jocs de cartes, obligar a servir la carta del coll que hom ha jugat.
  2. Reclamar una carta o més.
 8. demana! (o demaneu!, o demani!) Exclamació ponderativa que hom fa servir per a evitar una enumeració llarga. I tant si és conegut, demana!