durant

Accessory
Homòfon: duran
Etimologia: del ll. durans, -ntis, participi pres. de durare ‘durar’ 1a font: s. XIV
Body
preposició Dins l’espai de temps que dura una cosa. Durant aquests cinquanta anys, no he estat malalt ni una sola vegada.