foto-

Body
Forma prefixada del mot grec phṓs, phōtós, que significa ‘llum’. Ex.: fotoquímic, fotoelèctric, fototropisme.