guiatge

Accessory
Partició sil·làbica: gui_at_ge
Etimologia: de guiar 1a font: 1490, Tirant
Body
    masculí
    1. Acció de guiar;
    2. l’efecte, guia.
  1. guia 2 1.
  2. ecologia Categoria jeràrquica superior pròpia d’aquells individus que dirigeixen un grup d’animals socials.
  3. escoltisme Moviment escolta femení.
  4. història del dret català Als segles XI-XVII, salconduit o carta de seguretat que protegia una persona o unes mercaderies en general, o els anants, vinents i estadants d’una fira o mercat en particular.