imprimir

Accessory
Etimologia: del ll. imprĭmĕre ‘fer pressió sobre alguna cosa’ 1a font: s. XIV, Llull
Body
  verb [p p imprès -esa]
 1. transitiu
  1. Deixar la marca d’una cosa sobre una altra prement l’una contra l’altra. Imprimir un segell sobre cera.
  2. arts gràfiques Deixar la marca en tinta, d’un dibuix, un escrit, una fotografia, etc., damunt paper, en ésser pressionat contra un gravat, motlle, etc., a la premsa.
 2. figuradament
  1. transitiu Fixar indeleblement a la memòria o l’ànim.
  2. pronominal Aquella imatge s’imprimí en el meu cervell.
 3. transitiu Comunicar un moviment, una influència, etc. Imprimir a una bola un moviment de rotació.
 4. transitiu
  1. arts gràfiques Tirar un text per obtenir-ne un o més exemplars.
  2. per analogia Obtenir, per mitjà dels procediments adequats de premsatge (discs fonogràfics) a fi d’aconseguir-ne un gran nombre d’exemplars.