-itis

Body
medicina Forma sufixada que prové del grec -îtis ‘inflamació’, utilitzada en la formació de mots mèdics per a designar una malaltia inflamatòria. Ex.: artritis, faringitis.