mal2

Accessory
Homòfon: malt
Etimologia: v. mal1
Body
  adverbi
 1. [usat generalment precedint un participi passat en funció d’adjectiu]
  1. No gens bé. Una cosa mal feta. Una paraula mal dita. Una persona mal vestida. Parlar mal, jutjar mal, d’algú. Mal si ho fas, mal si no ho fas. Mal m’està el dir-ho. Si mal no recordo...
  2. Serveix per a formar expressions de maledicció. Mal et morissis!
 2. [ocupant la posició inicial de la proposició] Difícilment. Mal pot explicar-ho si ell mateix no ho entén.
 3. mal que locució conjuntiva [introduint una proposició amb el verb en subjuntiu] Encara que. Mal que rebentis, no t’ajudaré.
 4. mal que bé Més bé o més malament. 5. Vegeu també:
  mal1
  mal3