mandíbula

Accessory
Etimologia: del ll. mandĭbŭla, íd., der. del ll. mandĕre ‘mastegar’ 1a font: 1864, DLab.
Body
    femení
  1. anatomia animal
    1. Cadascuna de les peces dures que tenen alguns animals al costat o al voltant de la boca i que els serveixen per a l’obtenció, la trituració i la deglució de l’aliment i també per a la defensa.
    2. En l’home, maxil·lar inferior.
  2. tecnologia Cadascuna de les dues peces d’una matxucadora que efectuen la compressió del sòlid que hom vol desintegrar.