mateix
| | mateixa

Accessory
Partició sil·làbica: ma_teix
Etimologia: del ll. vg. *metĭpse, -a, -um, de ipse ‘el mateix’ amb el sufix emfàtic -met (egomet, memet, nosmet) interpretat com a inicial: ego metipse, me metipsum, nos metipsos 1a font: 1211
Body
 1. adjectiu
  1. [usat davant el nom] Que és una sola cosa en casos diversos. Tots dos van morir el mateix dia. Aquestes cinc novel·les són del mateix autor. Aquest home és el mateix que vaig trobar ahir.
  2. [usat davant el nom] Idèntic. Dos pals de la mateixa llargària. Tenim els mateixos gustos. La resposta d’en Joan és la mateixa que la d’en Pere. La noia té els mateixos ulls de sa mare.
  3. el mateix La mateixa cosa. Avui et dic el mateix que et vaig dir ahir. Sempre fas el mateix!
  4. mateix que De la mateixa manera que, com si. Feia uns crits mateix que la matessin.
  5. no ésser (algú) el mateix Expressió usada per a manifestar que una persona ha fet un gran canvi, que el seu aspecte, el seu comportament, etc., no és igual que abans. Fa pocs anys hi pujava com aquell qui res, però ja no soc el mateix. Com ha canviat! Diries que no és el mateix.
  1. adjectiu Usat emfàticament per a remarcar que es tracta precisament de la cosa que hom anomena i no d’una altra, o que allò que hom diu és exactament, i no només aproximadament, així (a vegades indicant l’oposició a allò que hom podia esperar). Ho faré aquesta mateixa tarda.
  2. adjectiu [posposat a un pronom o a certs adverbis] Ella mateixa s’ha descobert. Hi aniré avui mateix.
  3. adverbi [posposat a un substantiu] El van agafar a la frontera mateix.
  4. adjectiu Propi, exclusivament d’una persona i no de cap altra. Ell és el culpable: el seu mateix pare ho reconeix!
  5. això mateix! [usat sovint irònicament] Justa la fusta!
  6. ésser (algú) el mateix dimoni (o el mateix desordre, o la mateixa innocència, o la mateixa puntualitat, etc.) Ésser extremament dolent o entremaliat, desordenat, innocent, puntual, etc.
 2. adjectiu Posposat a un pronom o a certs adverbis i substantius (com a forma invariable), expressa que la cosa que designen és aquella, com podria ésser qualsevol altra del mateix gènere, sense raó per a la preferència; equival a per exemple. Hi pot anar qualsevol: tu mateix. Podem fer-ho aquí mateix, no cal que anem més lluny. Pels que serem, podem fer la reunió a casa mateix.
 3. femení dansa Dansa popular mallorquina que imita el moviment de la jota.