mesura

Accessory
Compareu: mida
Etimologia: del ll. mensūra, íd., der. de metīri, mensus ‘mesurar’ 1a font: 1272, CTort.
Body
  femení
  1. Acció de mesurar;
  2. l’efecte.
 1. figuradament
  1. Apreciació del valor d’una cosa. Això dona la mesura del seu talent.
  2. Proporció. Ajuda’l en la mesura de les teves forces.
  3. Mitjà proporcionat a un fi. El govern ha adoptat una mesura molt dura contra els manifestants.
  4. a mesura que locució conjuntiva Durant el temps en què s’esdevé alguna cosa; mentre. A mesura que el tren corria, les cases es feien més petites.
  5. en la mesura que locució conjuntiva En la proporció que, tant com. T’ajudaré en la mesura que podré.
 2. matemàtiques, física i metrologia
  1. Valor numèric obtingut experimentalment com a resultat d’un mesurament consistent a comparar una magnitud amb una altra de la mateixa espècie elegida com a unitat, amb la finalitat d’establir unes relacions o la deducció d’unes conclusions.
  2. Unitat de mesura, habitualment amb exclusió de les de pes.
 3. matemàtiques i estadística Aplicació m definida entre una àlgebra de conjunts a d’un espai mesurable (Ω, a) i el conjunt ℝ+ dels nombres reals positius que compleix que la mesura de la unió de dos conjunts A i B de a és igual a la suma de les respectives mesures.
 4. metrologia
  1. Atuell de capacitat coneguda, emprat per a mesurar.
  2. Quantitat que cap en una mesura.
  3. Antiga unitat catalana de capacitat, variable segons les comarques i segons l’espècie de les coses a mesurar. Mesura gran. Mesura fruitera. Mesura bladera.
  1. fer (o donar) bona (o mala) mesura Donar, en vendre, més o menys de la mesura exacta. Ves a comprar a ca la Pepa, que fa bona mesura.
  2. omplir la mesura figuradament Arribar al límit, a l’extrem.
 5. mètrica Nombre de síl·labes que ha de tenir el vers.
  1. música Divisió del temps musical en parts iguals.
  2. Manera moderada d’obrar. Fer les coses amb mesura.
  3. sense (o fora, o ultra) mesura Amb excés, sense moderació. Feia donatius sense mesura.