planta

Accessory
Etimologia: del ll. planta ‘planta del peu; plançó; tija; planta (vegetal)’; del sentit de ‘planta del peu’ es passà, per analogia, al de ‘part bàsica d’un edifici i cada un dels seus pisos’; d’aquí al de ‘disseny d’una construcció’ o ‘projecció geomètrica d’algun objecte’ 1a font: s. XIV, Llull
Body
  femení
 1. botànica
  1. Organisme pertanyent al regne vegetal, típicament immòbil, de creixement indefinit, autotròfic i mancat de sistemes de relació. Planta herbàcia. Plantes de jardí.
  2. especialment Cadascun dels vegetals que fan la fotosíntesi i que són d’organització més complexa, excloent-ne els fongs, els líquens i les algues simples.
  3. agricultura Espècie vegetal que és objecte de conreu. Plantes farratgeres, oleaginoses. Planta ornamental.
  4. popularment Vegetal no llenyós. Arbres i plantes.
  5. planta d’interior Espècie vegetal, originària normalment de zones tropicals, que és cultivada, pel seu aspecte ornamental, dins els edificis i en espais coberts.
  6. plantes amb flor Plantes fanerògames.
  7. plantes inferiors Plantes criptògames.
  8. plantes superiors Plantes fanerògames.
 2. Aspecte físic d’una persona. Aquella noia té bona planta.
  1. indústries del calçat Part inferior i més ampla d’una sabata, d’una espardenya, etc.
  2. esports En esgrima, línies que fixen la direcció dels compassos.
  3. planta del peu anatomia animal Cara inferior del peu, des del taló fins als dits.
 3. agricultura
  1. Nom donat algunes vegades al cep.
  2. Nom donat algunes vegades al raïm.
  3. Plantada.
  4. Varietat de vinya que produeix un raïm blanc molt dolç.
  5. Raïm de vinya planta.
  6. Plançó d’un planter, especialment els més joves. Planta amb pa de terra.
 4. arquitectura Gràfic que representa, vist des de dalt i a escala, un aspecte ideal d’una construcció o d’una part seva, amb les característiques geomètriques i dimensionals dels seus elements.
 5. construcció
  1. Conjunt dels fonaments d’un edifici.
  2. [abreviatura pl.] Pis, especialment el que és a nivell del carrer, anomenat també planta baixa o baixos.
  3. de nova planta De nova construcció des dels fonaments.
  4. dibuix Pla dels fonaments d’un edifici o de la secció horitzontal d’un dels seus pisos.
  5. posar en planta Establir, posar en execució, una institució, una reforma, etc.
 6. geometria Projecció ortogonal d’una figura o d’un cos damunt el pla horitzontal d’un sistema de dos plans perpendiculars.
 7. indústria i tecnologia
  1. Fàbrica, instal·lació industrial.
  2. planta pilot Fàbrica, instal·lació industrial, especialment construïda d’acord amb les necessitats d’un nou procés industrial, per tal d’assajar-lo, experimentar-lo.
 8. indústria tèxtil Nom donat pels picadors de cartons a la carta.