pot

Accessory
Etimologia: d’origen incert, potser d’un ll. vg. d’estructura expressiva *pottus, de procedència incerta, o bé d’un pottus ‘mena de recipient’, preromà, indoeuropeu, pregermànic i precèltic 1a font: 1363
Body
  masculí
  1. Vas, generalment cilíndric, més alt que ample, per a guardar-hi conserves, tabac, medicaments, etc. Un pot de mel. Un pot d’apotecari.
  2. al pot petit hi ha la bona confitura figuradament Expressió emprada per a lloar la intel·ligència, la boniquesa, etc., d’una persona petita d’estatura.
  3. ésser el pot de la pega figuradament Ésser molt malastruc.
  4. ésser un pot d’apotecari figuradament Ésser una persona molt malaltissa.
  5. pot de la confitura figuradament Punt essencial d’una qüestió, punt on està la dificultat.
  1. Recipient on els cambrers d’un bar, d’un cafè, etc., dipositen les propines que reben dels clients.
  2. En algunes loteries, quantitat de diners que s’acumula d’un sorteig a un altre quan no hi ha hagut cap guanyador. A la loto, hi ha un pot acumulat d’un milió d’euros.