recapte

Accessory
Etimologia: de recaptar 1a font: s. XIII, Desclot
Body
  masculí
  1. Provisió de coses a consumir o a usar. Feu-li donar bon recapte de pa i de diners. Ells mateixos es portaven tot el recapte d’armaments.
  2. Menjar. Hi havia molta gana i poc recapte.
  3. un preu fet de mans i recapte Contracte en què l’obrer està obligat a fornir el treball i els materials.
  1. Esment, atenció, que hom posa en una cosa, a fer-la, a procurar que vagi bé. Això és mal recapte i mala administració.
  2. dona recapte a casa teva No et fiquis en allò que no t’importa.
  3. donar recapte Proveir a una cosa, tenir-ne cura. Hi ha tantes coses a fer que no puc donar recapte a tot. Donar bon recapte a un encàrrec.
 1. Valor, importància, reputació, categoria social. Home de gran recapte. Ésser de poc recapte, de mal recapte.