terminologia

Accessory
Etimologia: de terme i -logia 1a font: 1868, DLCo.
Body
    femení
  1. Estudi de les nocions pròpies de les llengües d’especialitat i de llurs definicions.
  2. Conjunt de termes i d’expressions propis d’una determinada ciència, art, autor, època, etc.