tret2

Accessory
Etimologia: de treure 1a font: s. XIV, Jaume I
Body
    preposició
    1. Tret de.
    2. tret de locució prepositiva Exceptuant. Tothom hi ha anat, tret de nosaltres dos.
  1. tret que locució conjuntiva Exceptuant que, llevat que, fora que. Tret que arribi molt tard, el veurem.  2. Vegeu també:
    tret1