El goig d’estrenar (en totes les llengües del nou Diccionari.cat)!

Publicat el 15/01/2022 per nbp
Estrenar fa il·lusió! Estem contents de presentar-vos el nou portal Diccionari.cat: un diccionari que conté 12 diccionaris!
"nou" en les diverses llengües del portal
Anem d’estrena! Acaba de sortir: és una novetat! És un portal nou de trinca!

El sentit del verb estrenar d’‘usar o fer alguna cosa per primera vegada’ ve del costum de gratificar algun servei amb roba o coses d’ús personal. Es documenta el mot per 1r cop al segle XV, com passa també amb el postverbal estrena, documentat a la crònica de Jaume I, i que ve del llatí strēna ‘presagi; regal festiu de bon auguri’.
 
nou (nou3 | nova), en el sentit de ‘que fa poc temps que existeix’, prové de nŏvus, -a, -um, que tenia el mateix significat, i està documentat des dels orígens de la llengua, per exemple en Ramon Llull (1232/1233 – 1315/1316).
 
Són derivats de nou3 (formats en català o derivats d’un mot llatí), ennovar, esnovar, innovar (i innovació i innovador), novació, novador, noval, novament, novatxer, novell (i novellada i novellament), novel·la, novel·lar, novel·lador, novel·lat, novel·ler, novel·lesc, novel·lescament, novel·leta, novel·lista, novel·lístic, fotonovel·la), novençà, novetat, novíssims, renou (i enrenou, renouejar, renouer), renovar (i renovable, renovació, renovador, renovament, renovellar (i renovellable, renovellador, renovellament). I els derivats cultes novici (i connovici, novicial i noviciat)... Tots els mots consignats més amunt tenen entrada al Gran diccionari de la llengua catalana.
 
nou3 | nova té també dos mots homògrafs, amb els sentits de ‘vuit més u’ (nou2) i ‘fruit de la noguera (nou1), entre d’altres.
 
Com es diu estrenar i nou de trinca en totes les llengües del nou portal Diccionari.cat?
Per a l’alemany, vegeu estrenar i nou del Diccionari català-alemany.
Per a l’anglès, vegeu estrenar i trinca del Diccionari català-anglès.
Per al castellà, vegeu estrenar i trinca del Diccionari català-castellà.
Per al francès, vegeu estrenar i trinca del Diccionari català-francès.
Per a l’italià, vegeu estrenar i trinca del Diccionari català-italià.
Per a l’aranès, vegeu estrear i flambant del Diccionari der aranés.